Alain Baschung

BREL   COVER CD AUX SUIVANT S  RododflagAlain Baschung vertolkt op Aux Suivant(s) de ultieme cover van Le tango funèbre. Hij trekt Brel naar zich toe in een daverende synthesizer-popversie onder invloed van wijlen leermeester Serge Gainsbourg (alomtegenwoordig in de Franse popbiotoop). Het parlando, de bezwerende klanken, de overkill aan geluid à la Phil Spector, het bombast van Ange – Brel in space!

engflagComing soon...