Brel Bruno
L'héritage et la descendance

dflagIn 2009 volgt de cd L’héritage et la descendance. Van de zes aan zijn neef gewijde titels is er nu slechts één nieuw in zijn repertoire: Bruxelles. Dat verbaast echter minder dan bij het album uit 2003, omdat L’héritage et la descendance een live-cd is. Eindelijk is Bruno Brel volledig los van Grand Jacques; hij lijkt soms meer het neefje van Arno te zijn! Een prachtige plaat, met behalve Bruxelles doorgroefde versies van Ces gens-là, Madeleine, Amsterdam, Les vieux en He m’man. (Voor de duetten met Micheline van Hautem zie aldaar.)

engflag Coming soon...