Maegie Koreen & Hans Keller
Singen Brel

dflagMaegie Koreen en Hans Keller zijn uitersten die elkaar goed aanvullen. Koreen komt uit een theatertraditie die terugvoert op de muzikale lijn van Brecht tot Dietrich. Opmerkelijk daarbij is dat het theatrale element niet ingegeven is door een gebrek aan stem – ze is eerder een soort Duitse Karin Bloemen. Zo wordt zelfs Das flache Land nog communicatief in plaats van louter dromerig. Keller staat dicht bij een Michael Heltau in Mir gehts gut (Je suis bien). Koreen onderscheidt zich in Mein Vater sagt en samen zingen ze een aardige versie van La… la… la… Zie ook cd 2005 Chansons Chansons im Kabaret.

engflag Coming soon...