vanwege de Strangers

5destrandersdflagZoals in de biografie al werd beschreven, dienden De Strangers Brel van repliek na het verschijnen van Les F... via de nummeréénhit A monsieur Brel... vanwege de Strangers (op de muziek van Les F...). Hierin wordt Brel op satirische wijze te kijk gezet als een gefrustreerd franskiljonnetje. Voor wie het Antwerpse dialect verstaat, is het een hilarisch document, waarin Les F... als een boemerang terugslaat op de auteur. (17cm 1977 A monsieur Brel... vanwege de Strangers) (NL)

engflagComing soon...