WILL FERDY
ZINGT JACQUES BREL • MEN VERGEET NIETS

dflagIn 1998 blijken Ferdy’s eerdere opnamen slechts voorstudies te zijn geweest voor zijn eerste complete aan Brel gewijde cd: Will Ferdy zingt Jacques Brel. Ferdy stijgt hier boven zichzelf uit met definitieve versies van de eerder opgenomen liederen en ontroerende bewerkingen van nieuwe titels als De aanstaande liefde. Aangrijpend is zijn vertolking van Het vlakke land. Het siert Ferdy verder dat er niet voor een simpele greatest hits-formule is gekozen. Moeilijke titels als Zeg, als het eens waar was (Dites, si c’était vrai) en Ik weet niet eens (Je ne sais pas) getuigen van zijn inhoudelijke benadering. Brel mag dan het model zijn, in 1998 is de verbindende factor echt Will Ferdy. Interessant: de vertolking van Madeleine in het plat Brussels – van mij had Ferdy wel een volledige ‘Brel in ’t Brussels’-cd mogen opnemen.

engflag Coming soon...