Laurika Rauch
The Brel Album

dflagTe betreuren valt vooral dat Rauch het album in het Engels en niet in het Afrikaans zingt. Behalve dan My open land en Moe nie weggaan nie, de twee hoogtepunten op dit recital. In het Afrikaans heeft ze voor een Nederlandstalige luisteraar nu eenmaal het ongrijpbare dat die prachtige taal in zich draagt. In het Engels heeft ze dat niet in dezelfde mate. Ook dat wordt in My open land duidelijk, omdat het nummer tweetalig wordt gezongen. Met onder andere covers van J’aimais, On n’oublie rien, Les paumes du petit matin en Les bigotes is het wel een sterk samengesteld album.

engflag Coming soon...