Michael Heltau
Noch einmal, Herr Direktor

dflagDie trend van verdieping in interpretatie sinds Heltau’s eerste brelcover in 1972 zet zich voort op Noch einmal, Herr Direktor uit 1995. Wel treedt daar zijn steeds veelvuldiger leunen op geaffecteerde stembuigingen al nadrukkelijk op de voorgrond. Als in 2005 zijn Best of Brel-cd verschijnt, bestrijkt die niet geheel toevallig de periode 1972 tot en met 1989.

engflag Coming soon...