Adeline Cordier

The mediating of chanson: French identity and the myth Brel-Brassens-Ferre
University of Stirling (GB) (2008)

56Adeline Cordier copyDat met Brel niet gespot kan worden bewijst ook deze PhD-studie van Adeline Cordier. Onder supervisie van Professor David Murphy onderzoekt ze de exporteerbaarheid van het Franse chanson en het opmerkelijke succes dat Brels productie heeft binnen het trio dat wordt gecompleteerd door Brassens en Ferré. Interessant is haar onderzoek naar het publiek van de heren in de jaren zestig, en de rol van het veranderende medialandschap in de verspreiding van hun kunst en denken. Eigenlijk een van de interessantste Engelstalige studies naar het Franse chanson.