Jacques Vassal

Jacques Brel, Vivre debout
Broché (F) (2003)

46Jacques Vassal copyTegenover Patrick Batons poëtische universum staat de biografische benadering van Jacques Vassal. Anders dan Todd en Robine houdt Vassal zijn epos beperkt tot 196 pagina’s, hetgeen zijn boek toegankelijker maakt dan zijn zware tegenhangers.