Jacques Lorcey & Joëlle Monserrat

Jacques Brel
Éditions PAC (F) (1984)

21Jacques Lorcey copyLorcey en Monserrat zijn ervaren commerciële biografen die steeds het gat in de markt opzoeken. Het boek levert dus geen herhaling van zetten maar precies dat wat eerder ontbrak, namelijk een uitgebreide chronologie en filmografie – c’est tout. Over die chronologie kan men twisten. Waar het bijvoorbeeld de ontmoeting met Jojo betreft, heb ik Lorcey gevolgd, maar in andere gevallen is dat niet gebeurd. Het ‘uitgebreide’ schuilt in het feit dat Lorcey en Monserrat de chronologie hebben ingevuld met interviewcitaten en recensies van optredens en films. Het fotodeel concentreert zich op Brels filmcarrière en daarbinnen heeft Lorcey, die hier uit zijn eigen collectie put, iedere foto waarop Brel met een naakte schone is te zien gebruikt. Niet te versmaden.