Olivier Todd

Jacques Brel, une vie
Éditions Robert Laffont (1984 – 1998 -2003) – Éditions France Loisirs (1985) – Éditions Musiques & Cie (2001) (F)

20Olivier Todd5 copyTodds biografie gold lang als hét standaardwerk over Brel en is dat nog steeds waar het de toegang tot authentiek bronnenmateriaal betreft. Tegelijkertijd is het boek onnodig lang, onoverzichtelijk en voorbij pagina 100 ook langdradig. Maar Todd mocht Miche en de kinderen alles vragen en daar heeft hij verrassend uitvoerig verslag van gedaan. Anders gezegd: de pijnlijke onderwerpen worden open en bloot behandeld en dat maakt Todds boek tot een onmisbare bron voor alle biografen. Voor de niet-Franstaligen: er bestaat een Duitse vertaling: Jacques Brel, ein Leben. En een keur aan heruitgaven. FRANCE Nog niet bii betrokken!