Franz Van Helleputte

Vers toi Jacques Brel
Franz van Helleputte, Houdon (1984)

16Franz Van Helleputte copyVan Helleputte’s op bescheiden formaat uitgegeven boekje heeft de genealogie van de Brels en de Michielsens tot in de zeventiende eeuw teruggespeld en dat levert een indrukwekkende stamboom op met unieke reproducties in facsimile van geboorteregisters uit voorbije eeuwen. Maar eigenlijk is Vers toi Jacques Brel een dichtbundel met door Van Helleputte aan Brel opgedragen gedichten. De ontdekking dat Miche Brels familie teruggaat op het dorp waar de schrijver dezes zijn tienerjaren door moest brengen, was goed voor een zeker déjà vu.