Jacques Brel

Jacques Brel, liberté oblige
SIPE (F) (1978)

12JacquesBrelEr is een verschil tussen lichtzinnig geld graaien, zoals in de hierboven beschreven edities is gebeurd, en proberen op verantwoorde wijze in de onvermijdelijke informatiebehoefte te voorzien. Dit boek was op dat moment en binnen die termijn (enkele weken!) beslist de beste optie. Typerend dat juist deze auteur afzag van naamsvermelding, hetgeen getuigt van zijn of haar intelligentie. Het is interessant om te zien dat niemand in die dagen tijd had om zich met copyrights en droits moral bezig te houden. Wat het beeldmateriaal betreft was het in de eerste tien jaar na Brels dood letterlijk de Far West.