Jacques Brel

Bonjour Brel (met tekeningen van Carcan, Folon, Landuyt, Mara, Rondas, Somville)
Éditions de la Palme, Brussel (1975)

5BonjourBrelBonjour Brel is een wonderlijk document, vanwege de tekeningen die Brels teksten illustreren – een eerste experiment in deze richting, dat later nog enkele opmerkelijke opvolgers zou krijgen. De laatste illustratie, La cathédrale, is belangwekkend te noemen. Want ze toont dat Brel al medio juni 1974 met de producenten van het boek spreekt over het lied dat hij pas in 1977 zou opnemen. Bonjour Brel levert daarmee het doorslaggevende bewijs dat Brel nooit ophield te componeren en dat geld dus beslist geen motief was voor zijn laatste plaat van drie jaar later. La cathédrale zelf is de fraaiste illustratie in dit luxueuze koffietafelboek.